Help ons Helpen

Wereldwijd vieren Soroptimisten in 2021 het 100-jarig bestaan. Soroptimist International heeft het thema ‘Planting trees for a brilliant future’ gekozen om een link te leggen met de oprichting van de eerste Soroptimistclub op 3 oktober 1921 in Oakland, Californië door Violet Richardson Ward met 79 leden. Deze pioniers beschermden 100 jaar geleden de gigantische sequoia’s in het Redwood National Park. De grote oude bomen zouden worden gekapt, de club lobbyde bij de overheid, won de publieke steun, en het leidde ertoe dat een groot deel van het bos beschermd werd en nog steeds bestaat.

Club Beersel Zennevallei heeft er voor gekozen zich aan te sluiten bij dit thema voor 2021. Dit jaar zullen we, naast onze jaarlijks terugkerende acties, zoals de internationale Orange The World campagne, er alles aan doen om twee initiatieven te ondersteunen. Lokaal kiezen we voor een project dat de naam heeft van een bekende boom: VZW Baobab. Deze organisatie zet zich in voor kansarme gezinnen. Internationaal steunen we het IDAY-schooltuinproject in Niger. In Niger zijn nog geen lokale clubs actief maar in juni 2020 is de Afrikaanse Unie opgericht – Welkom!

Naast deze groene thema’s staat er nog een kleur centraal...oranje!

Deze jaarlijkse internationale campagne (25 november tot 10 december) van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties stelt zich tot doel een eind te maken aan geweld tegen vrouwen door het algemene publiek op de hoogte te brengen en overheden op te roepen hun afspraken na te leven. Zo vraagt Soroptimist International of Belgium heel specifiek aan onze beleidsmakers een jaarlijkse telling van alle geweld tegen vrouwen om zo betrouwbare statistieken en een adequaat en doeltreffend overheidsbeleid te ontwikkelen en een wijziging van het bestaande wetgevingskader, zodat misdrijven tegen vrouwen in het wetboek van strafrecht worden opgenomen en worden erkend als misdrijven op basis van geslacht en dus een verzwarende omstandigheid vormen.

In de huidige coronatijd moeten we helaas vaststellen dat het thema meer dan ooit actueel is. Cijfers bewijzen dat huiselijk geweld tijdens de lockdown toeneemt, sociale controle valt hoegenaamd weg en slachtoffers staan er vaak alleen voor.

Since 1921 - Soroptimist International

Lezing Ine Van Wymersch

Let op: Vanwege de covid maatregelen is deze lezing verplaats naar 16 maart 2022 (datum onder voorbehoud)

Graag nodigt Soroptimist Beersel-Zennevallei jullie uit op de lezing “Een procureur - een mens” van de jongste topmagistraat in ons land, Ine Van Wymersch. Deze lezing kadert in de jaarlijkse internationale campagne van Soroptimist, “Orange the World”, bedoeld om een einde te maken aan geweld tegenover vrouwen en meisjes, die dit jaar loopt van 25 november tot 10 december.

Als Procureur bij het parket Halle-Vilvoorde zal Ine ons verduidelijken wat het beleid is van het parket Halle-Vilvoorde inzake intrafamiliaal geweld (IFG). Door haar boek “Als je wieg op drijfzand staat” is ze in aanraking gekomen met het hoofdpersonage, dat getekend is door geweld en instellingen.

De lezing, voorafgegaan door een diner, vindt plaats op woensdag 1 december in het Kasteel van Huizingen.

Wensen jullie dit event bij te wonen, dan kan dit door in te schrijven en het bedrag over te schrijven vóór 25 november. Graag de namen van de deelnemers vermelden in de mededeling. Wilt u dit exclusieve event niet missen?

Schrijf dan snel maar zeker in vóór 25/11 via onderstaande knop!

Het aantal plaatsen is beperkt. Wenst u familie/vrienden meebrengen? Dat kan!

Geef dan hun namen door via het inschrijvingsformulier .

Om alles veilig te laten verlopen zal het covid safe ticket gevraagd worden.

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt. Voor een optimale organisatie vragen wij daarom vriendelijk om de betaling van 55, euro zeker op tijd uit te voeren op reknr: BE34 7512 0214 3390 met vermelding van de namen van de aanwezige personen.
We verheugen ons erop om jullie te verwelkomen op deze boeiende avond. De opbrengst gaat integraal naar een van onze projecten .

Inschrijven Lezing

De wereld kleurt oranje

Deze jaarlijkse internationale campagne van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 25 november tot 10 december stelt zich tot doel een eind te maken aan geweld tegen vrouwen door het algemene publiek op de hoogte te brengen en overheden op te roepen hun afspraken na te leven. Zo vraagt Soroptimist International of Belgium heel specifiek aan onze beleidsmakers een jaarlijkse telling van alle geweld tegen vrouwen om zo betrouwbare statistieken en een adequaat en doeltreffend overheidsbeleid te ontwikkelen en een wijziging van het bestaande wetgevingskader, zodat misdrijven tegen vrouwen in het wetboek van strafrecht worden opgenomen en worden erkend als misdrijven op basis van geslacht en dus een verzwarende omstandigheid vormen.

In de huidige coronatijd moeten we helaas vaststellen dat het thema meer dan ooit actueel is. Cijfers bewijzen dat huiselijk geweld tijdens de lockdown toeneemt, sociale controle valt hoegenaamd weg en slachtoffers staan er vaak alleen voor.
Wie zijn ogen de kost geeft zal in het straatbeeld van Beersel heel wat oranje zien opduiken. Zoals elk jaar start op 25 november - “Internationale dag tegen geweld op vrouwen“ de 16-daagse sensibiliseringscampagne “Orange the World”.deze campagne loopt tot 10 december - “Internationale Mensenrechtendag”.

Soroptimist Beersel-Zennevallei
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram