Help ons Helpen

Lezing Prof. Dr. Ines Keygnaert

In het kader van de Internationale campagne Orange the World nodigt de Soroptimist Club Beersel/Zennevallei u graag uit op een lezing van Prof. Dr. Ines Keygnaert op:

Woensdag 30 November 2022 om 19.00u
Kasteel van Huizingen - Henry Torleylaan 100 - 1654 Huizingen

Orange the World is een campagne van de Verenigde Naties waarbij elk jaar in de periode tussen 25 november en 10 december aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van gender-based geweld. U heeft misschien al opgemerkt dat in deze periode ook in onze streek verschillende publieke gebouwen oranje verlicht worden? Dit is één van de initiatieven van onze club. Het thema van de campagne is dit jaar “Read the signs” – het herkennen van signalen.

Onze spreekster zal in haar lezing precies hierop nader ingaan: Zijn we opmerkzaam? Wat kunnen we doen om betere te weten hoe vaak geweld voorkomt? Wat zijn de signalen en waar kunnen we letten? Wat kan je zelf doen en wat kunnen we samen doen? Welke call to action is noodzakelijk om dit probleem aan te pakken?

Inschrijven kan via de link onder de afbeelding. 

War-zone Oekraïne

Ondersteuning aan Soroptimist Moldavië en Polen die ter plaatse helpen. Elke club heeft €1500 van onze club ontvangen.

Onze Soroptimist club Beersel-Zennevallei steunt Soroptimist Moldavië en Polen voor hulp aan de Oekraïense vrouwen en kinderen die de oorlog hebben ontvlucht: voeding, essentiële goederen (maandverband, ...), regelen van onderdak, psychologische hulp, rechtsbijstand en tolken. Doordat wij ter plaatse onmiddellijk aan de grens de eerste hulp kunnen aanbieden aan vrouwen en kinderen , proberen we hierdoor om mensenhandelaars van vrouwen en kinderen voor te zijn , dit door hun de juiste hulp en begeleiding te geven.

Wil je graag helpen?

Klik op : Help ons helpen
Doneer individueel of als club of vereniging, ... op rekeningnr. BE34 7512 0214 3390 van Soroptimist Beersel-Zennevallei, met vermelding " of stuur een mailtje naar voorzitter.beersel@soroptimist.be

Help ons Helpen

De wereld kleurt oranje

Deze jaarlijkse internationale campagne van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 25 november tot 10 december stelt zich tot doel een eind te maken aan geweld tegen vrouwen door het algemene publiek op de hoogte te brengen en overheden op te roepen hun afspraken na te leven. Zo vraagt Soroptimist International of Belgium heel specifiek aan onze beleidsmakers een jaarlijkse telling van alle geweld tegen vrouwen om zo betrouwbare statistieken en een adequaat en doeltreffend overheidsbeleid te ontwikkelen en een wijziging van het bestaande wetgevingskader, zodat misdrijven tegen vrouwen in het wetboek van strafrecht worden opgenomen en worden erkend als misdrijven op basis van geslacht en dus een verzwarende omstandigheid vormen.

In de huidige coronatijd moeten we helaas vaststellen dat het thema meer dan ooit actueel is. Cijfers bewijzen dat huiselijk geweld tijdens de lockdown toeneemt, sociale controle valt hoegenaamd weg en slachtoffers staan er vaak alleen voor.
Wie zijn ogen de kost geeft zal in het straatbeeld van Beersel heel wat oranje zien opduiken. Zoals elk jaar start op 25 november - “Internationale dag tegen geweld op vrouwen“ de 16-daagse sensibiliseringscampagne “Orange the World”.deze campagne loopt tot 10 december - “Internationale Mensenrechtendag”.

IDAY-International

IDAY-International is een Afrikaans netwerk van 19 nationale coalities van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor educatie. De visie: een gelijkwaardige basiseducatie voor iedereen in Afrika. Eén van de succesprojecten is het schooltuinenproject. IDAY ontwikkelt sinds 2010 schoolmoestuinen met planten met niet alleen hoge voedingswaarden, maar ook geneeskrachtige kruiden zoals Artemisia Annua - heel belangrijk bij het bestrijden van malaria en darmparasieten.

Het project? Samen met de lokale gemeenschap wordt in Nguigmi (Niger) gewerkt aan een schooltuin. Sensibilisering van de leerlingen, leerkrachten en de lokale gemeenschap dragen bij tot het verbeteren van dieet en gezondheid.

Wilt u dit Afrikaanse project in Belgie bewonderen? Bezoek de permanente educatieve route in Pairi Daiza! In Pairi Daiza zijn 6 Beninese paalhutten te bezoeken. De route legt de bezoekers uit op welke manier de schoolmoestuinen bijdragen. Leerlingen en hun families worden bewust gemaakt van de waarde van gezond eten en de voordelen van geneeskrachtige planten. Hier kunt u zelf zien op welke manier de gemeenschap wordt ingeschakeld en de mogelijkheden die een schoolmoestuin biedt in educatief opzicht.

In samenwerking met Soroptimist Club Iris, Club Val Brabant-Waterloo, Club Tubize, Club Tournai en Club Aalst heeft onze club 4 schooltuinen in Niger kunnen financieren. Dit project heeft een looptijd van drie jaar.

Soroptimist Beersel-Zennevallei
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram