Help ons Helpen

War-zone Oekraïne

Ondersteuning aan Soroptimist Moldavië en Polen die ter plaatse helpen. Elke club heeft €1500 van onze club ontvangen.

Onze Soroptimist club Beersel-Zennevallei steunt Soroptimist Polen voor hulp aan de Oekraïense vrouwen en kinderen die de oorlog hebben ontvlucht: voeding, essentiële goederen (maandverband, ...), regelen van onderdak, psychologische hulp, rechtsbijstand en tolken. Doordat wij ter plaatse onmiddellijk aan de grens de eerste hulp kunnen aanbieden aan vrouwen en kinderen , proberen we hierdoor om mensenhandelaars van vrouwen en kinderen voor te zijn , dit door hun de juiste hulp en begeleiding te geven.

Wil je graag helpen?

Klik op : Help ons helpen
Doneer individueel of als club of vereniging, ... op rekeningnr. BE34 7512 0214 3390 van Soroptimist Beersel-Zennevallei, met vermelding " of stuur een mailtje naar voorzitter.beersel@soroptimist.be

Help ons Helpen

Zonnestraal

Soroptimist Club Beersel schenkt € 3000 aan Zonnestraal

De Beerselse afdeling van Club Soroptimist schonk het mooie bedrag van 3.000 euro aan vzw Zonnestraal.

Die organisatie vangt mensen met een beperking op in Lennik.

Met het bedrag zal het strijkatelier verder worden uitgebouwd. Cliënten worden er begeleid tijdens een zinvolle dagbesteding en kunnen zo zelfs doorgroeien naar een job in het begeleid circuit. Soroptimist Beersel zal Zonnestraal ook helpen met de organisatie van de Inclusieve Vijfkamp eind mei. Dat is een teambuildingsevent waar bedrijven deelnemen om te sporten en dat in ploegen met mensen met en zonder beperking.

Verschenen in het Het Laatste Nieuws

VZW Levenslust

Om de kinderen en jongeren van levenslust vzw en MFC het leven aangenamer te maken tijdens de lockdown, ging onze club massaal op zoek naar speelgoed, fietsen, steps, trampolines en laptops.

VZW Levenslust is een vrijzinnige humanistische organisatie met een pluralistische invalshoek.

We ondersteunen jongeren van 6 tot 25 jaar die kampen met de gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-emotionele en/of gedragsproblemen en/of een autismespectrumstoornis.

We bieden Buitengewoon Lager Onderwijs (BuBaO), Buitengewoon Secundair onderwijs (BuSO) en ondersteuning vanuit een Multi-Functioneel Centrum (MFC).

We zoeken voor elke jongere de beste individuele benadering, aangepast aan zijn of haar noden. Soroptimist Beersel Zennevallei heeft ook psychologische hulp gefinancierd voor jonge vrouwen tussen 21j en 25j zonder contact met andere familie en na jaren in instellingen gezeten te hebben. Dus eigenlijk dakloos en werkloos zijn, want ze hebben dat extra duwtje in de rug niet. Geen ouders om op terug te vallen. Als ze geen adres meer hebben, vinden ze ook geen werk... en zo blijven ze in deze vicieuze cirkel,  die wij samen proberen te doorbreken.

We hebben voor de kinderen en jongeren ook 30 tickets voor Bellewaerde en 30 tickets voor Walibi geschonken , dit voor tijdens de herfstvakantie 2021.

IDAY-International

IDAY-International is een Afrikaans netwerk van 19 nationale coalities van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor educatie. De visie: een gelijkwaardige basiseducatie voor iedereen in Afrika. Eén van de succesprojecten is het schooltuinenproject. IDAY ontwikkelt sinds 2010 schoolmoestuinen met planten met niet alleen hoge voedingswaarden, maar ook geneeskrachtige kruiden zoals Artemisia Annua - heel belangrijk bij het bestrijden van malaria en darmparasieten.

Het project? Samen met de lokale gemeenschap wordt in Nguigmi (Niger) gewerkt aan een schooltuin. Sensibilisering van de leerlingen, leerkrachten en de lokale gemeenschap dragen bij tot het verbeteren van dieet en gezondheid.

Wilt u dit Afrikaanse project in Belgie bewonderen? Bezoek de permanente educatieve route in Pairi Daiza! In Pairi Daiza zijn 6 Beninese paalhutten te bezoeken. De route legt de bezoekers uit op welke manier de schoolmoestuinen bijdragen. Leerlingen en hun families worden bewust gemaakt van de waarde van gezond eten en de voordelen van geneeskrachtige planten. Hier kunt u zelf zien op welke manier de gemeenschap wordt ingeschakeld en de mogelijkheden die een schoolmoestuin biedt in educatief opzicht.

VZW Baobab

VZW BAOBAB bedeelt 1 keer per week voedselpakketten aan kansarme gezinnen die doorverwezen worden door de sociale dienst van de gemeente Sint-Pietersleeuw. Het voedselpakket wordt grotendeels samengesteld, in het kader van "zero food waste" uit producten uit overproductie of voedingswaren met beperkte houdbaarheidsdatum.

Om de onkosten te kunnen betalen de gezinnen 1€/volwassene/week en 0,50€/kind/week. Daarnaast verzorgt VZW BAOBAB een tweedehandsboetiekje waar iedereen mooie verzorgde kledij kan kopen aan mini-prijsjes. De gemeente stelt gratis lokalen ter beschikking in dienstencentrum Negenhof in Sint-Pieters-Leeuw waar wekelijks op dinsdag de voedselbedeling verzorgd wordt. Mocht u de werking en het Baobab-team in actie willen zien, bent u altijd welkom op dinsdag in het Negenhof!

VZW BAOBAB is in 2018 opgericht. VZW BAOBAB wordt volledig op vrijwillige basis gerund door Vera Breynaert, Guy Van Ruysevelt en Michel Van Hooren .De oprichters van deze organisatie. Dit is een privé-initiatief en hangt dus volledig af van giften.

Op vraag van BAOBAB heeft onze club 80 koeltassen en 50 boodschappenwagens geschonken Club Soroptimist Beersel-Zennevallei ondersteunt dit jaar door het verdelen van koeltassen en trolleys en een financiële ondersteuning voor de aankoop van extra diepvriezers .

Wilt u bijdragen? Bestel hier uw eigen koeltas.

Help ons Helpen

De Horizon VZW

De club Soroptimist Beersel- Zennevallei ondersteunt op meerdere manieren de werkzaamheden van de Horizon vzw waaronder het initiatief “Boekenbende “ later ”Boekenstoet Zennevallei “genaamd .

Opzet is anderstalige ,taalzwakke en kansarme kinderen ondersteuning te bieden bij het bijbenen van het Nederlands zodat leerachterstand wordt vermeden of wordt ingehaald .

De gemeente Beersel toonde belangstelling voor de Boekenbende /Boekenstoet .Ook de Rand en de provincie Vlaams-Brabant gingen mee in het verhaal .Meer en meer breidde het actieveld zich uit tot andere gemeenten waaronder de faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Drogenbos. .In het kader van het Boekenbende /Boekenstoet initiatief gaan vrijwilligers aan huis voorlezen, worden kinderen begeleid naar de bibliotheek en bij culturele activiteiten en wordt een feestje georganiseerd bij de afsluiting van het werkjaar. Club Soroptimist Beersel- Zennevallei schonk de afgelopen jaren een substantieel aantal leesboekjes en stripverhalen voor kleuters en kinderen tot 12 jaar, reikte chèques uit die konden worden besteed aan de aanschaf van nieuwe boeken of financierde een theateropvoering of een filmvertoning bij de afsluiting van een seizoen en dit tot corona eraan kwam…

Ook dragen we ons steentje bij aan de taalstages tijdens de schoolvakanties die worden verzorgd door de Horizon vzw voor kinderen van het asielcentrum te Alsemberg en van het OCMW Beersel .

In 2022 zal onze club een gedeelte van de kosten van het winterfeest voor deze kinderen op zich nemen .In de lente zal de uitstap naar de dierentuin in Antwerpen eveneens door ons worden gedragen.

Op al deze manieren wordt getracht kinderen zo goed als mogelijk vertrouwd of beter vertrouwd te maken met het Nederlands en hun leefomgeving en dit om hun welbevinden en slaagkansen in het leven te optimaliseren .We willen “ opleiding “,één van de doelstellingen van Soroptimist , op al deze wijzen concreet en zinvol invullen.

Soroptimist Beersel-Zennevallei
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram