Help ons Helpen

OVER ONS

Wie zijn wij?

Soroptimist is wereldwijd de grootste NGO (niet gouvernementele organisatie) van actieve vrouwen die door gerichte acties of projecten op lokaal, nationaal en internationaal vlak de positie van de vrouwen en meisjes willen verbeteren.

De betekenis van Soroptimist: Soroptimist komt van “SOROR” en “OPTIMAE” wat vrij vertaald betekent: Het beste voor vrouwen.

Onze doelstellingen
Elke vorm van opleiding voor vrouwen en kinderen ondersteunen
Elke vorm van geweld tegenover vrouwen en meisjes bestrijden
Ervoor ijveren dat elke vrouw economisch zelfredzaam wordt
De gezondheidszorg en levensomstandigheden van vrouwen wereldwijd verbeteren
Projecten ondersteunen zowel in binnen- als buitenland

Soroptimist Beersel Zennevallei is opgericht in 2007 en een zeer actieve club waarvan de leden een per maand vergaderen in het Kasteel van Huizingen. Tijdens de vergaderingen worden inhoudelijke thema’s besproken zoals fondsenwerving maar ook de projecten die financieel gesteund worden. Soroptimist Beersel Zennevallei heeft al verschillende organisaties kunnen steunen, zowel in binnen- als buitenland.

Word ook lid van Soroptimist, de grootste serviceorganisatie van vakvrouwen ter wereld en zet je, samen met anderen in je eigen stad of regio, in voor de rechten van meisjes en vrouwen wereldwijd. Soroptimist International, met 72.000 leden in 120 landen, zet zich via acties, belangenbehartiging en bewustwording in voor ondersteuning van vrouwen en meisjes.

Wereldwijd vieren Soroptimisten in 2021 het 100-jarig bestaan. Soroptimist International heeft het thema ‘Planting trees for a brilliant future’ gekozen om een link te leggen met de oprichting van de eerste Soroptimistclub op 3 oktober 1921 in Oakland, Californië door Violet Richardson Ward met 79 leden. Deze pioniers beschermden 100 jaar geleden de gigantische sequoia’s in het Redwood National Park. De grote oude bomen zouden worden gekapt, de club lobbyde bij de overheid, won de publieke steun, en het leidde ertoe dat een groot deel van het bos beschermd werd en nog steeds bestaat.

Club Beersel Zennevallei heeft er voor gekozen zich aan te sluiten bij dit thema voor 2021. Dit jaar zullen we, naast onze jaarlijks terugkerende acties, zoals de internationale Orange The World campagne, er alles aan doen om twee initiatieven te ondersteunen. Lokaal kiezen we voor een project dat de naam heeft van een bekende boom: VZW Baobab. Deze organisatie zet zich in voor kansarme gezinnen. Internationaal steunen we het IDAY-schooltuinproject in Niger. In Niger zijn nog geen lokale clubs actief maar in juni 2020 is de Afrikaanse Unie opgericht – Welkom!

Naast deze groene thema’s staat er nog een kleur centraal...oranje!

Deze jaarlijkse internationale campagne (25 november tot 10 december) van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties stelt zich tot doel een eind te maken aan geweld tegen vrouwen door het algemene publiek op de hoogte te brengen en overheden op te roepen hun afspraken na te leven. Zo vraagt Soroptimist International of Belgium heel specifiek aan onze beleidsmakers een jaarlijkse telling van alle geweld tegen vrouwen om zo betrouwbare statistieken en een adequaat en doeltreffend overheidsbeleid te ontwikkelen en een wijziging van het bestaande wetgevingskader, zodat misdrijven tegen vrouwen in het wetboek van strafrecht worden opgenomen en worden erkend als misdrijven op basis van geslacht en dus een verzwarende omstandigheid vormen.

In de huidige coronatijd moeten we helaas vaststellen dat het thema meer dan ooit actueel is. Cijfers bewijzen dat huiselijk geweld tijdens de lockdown toeneemt, sociale controle valt hoegenaamd weg en slachtoffers staan er vaak alleen voor.

Since 1921 - Soroptimist International

Soroptimist Beersel-Zennevallei
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram